Sous vide

SVS-1200S - Creek sirkulator / sous vide
Det kommer en vislelyd fra sous vide sirkulatoren Lyden skyldes motor, propell og kjøleviften. Det er helt normalt. Det kommer en slipende lyd fra so...
Thu, 14 Okt, 2021 ved 1:14 PM