Iskremmaskin

ICM1S-250 - Vanilla 2.5 iskremmaskin
Iskremmaskinen starter ikke? Sjekk at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten. Delene er ikke riktig montert - plasser elteren i den avtakbare b...
Mon, 4 Apr, 2022 ved 1:34 PM
ICMS-C15 - Vanilla iskremmaskin
Temperaturen på ingrediensene Temperaturen på ingrediensene skal være mellom +5 - +25°C.  Ikke plasser ingrediensene i fryseren før du bruker dem, det...
Mon, 4 Apr, 2022 ved 1:35 PM
ICMSB-C15 - Vanilla iskremmaskin
Temperaturen på ingrediensene Temperaturen på ingrediensene skal være mellom +5 - +25°C.  Ikke plasser ingrediensene i fryseren før du bruker dem, det...
Mon, 4 Apr, 2022 ved 1:35 PM