Feilsøking


Brenneren tennes ikke.

1. Ingen gasstilførsel. Sjekk om gassflasken er tom.

2. Koblingsmutter og regulator ikke fullstendig tilkoblet. Stram koblingsmutteren til den stopper. Stram kun for hånd.

3. Blokkering av gasstilførsel. Rengjør brennerrøret.

4. Brenneren har løsnet fra ventilen. Koble brenneren til ventilen igjen.

5. Feil montering. Kontroller trinnene i monteringsanvisningen.

6. Brenneren kan være defekt.


Plutselig fall i gasstilførsel eller svak flamme. 

Tom for gass. 

1. Kontroller at det er gass i propanflasken.

2. Slå av gassbryteren, vent i 30 sekunder og tenn ovnen. Hvis flammen fortsatt er svak, slår du av gassreguleringsbryteren og stenger ventilen på propanflasken. Koble 

fra regulatoren. Koble til regulatoren igjen og utfør lekkasjetesten. Åpne ventilen på propanflasken, vent i 30 sekunder og tenn deretter ovnen.


Flammene blåser ut.

1. Kraftig vind eller vindkast. Snu forsiden av ovnen bort fra vinden.

2. Lite gass. Fyll på gassflasken.


Oppflamming 

1. Opphopning av fett. Rengjør ovnen.

2. For mye fett i kjøttet. Skjær av fett fra kjøttet før steking.

3. For høy steketemperatur. Juster temperaturen.

4. For mye mel på stekeflaten. Børst bort melet fra stekeflaten.


Tilbakeslag (brann i brennerrøret, hvesende lyd fra brenneren)

1. Brenner og/eller brennerrør er blokkert. Slå av gassreguleringsbryteren. Rengjør brenneren og/eller brennerrørene.

2. Trykkfall under tenning. Slå av ovnen, sørg for at ventilen på flasken er helt åpen, og tenn på nytt.