Feilkoder:


E0    Ingen gryte/panne; uegnet kokekar - bruk egnet kokekar

E1    Elektrisk funksjonsfeil/kortslutning - kontakt produsenten eller en kompetent ettersalgsservice

E2    Temperaturføler skadet - kontakt produsenten eller en kompetent ettersalgsservice

E3    Spenning for høy - kontroller strømforsyningen. Trekk ut støpselet, vent ca. 2 min. og slå på apparatet igjen

E4    For lav spenning - kontroller strømforsyningen. Trekk ut støpselet, vent ca. 2 min. og slå på apparatet igjen

E5    Temperaturen på den keramiske platen er for høy. Tom gryte/panne. Gryte/panne har for høy temperatur - vent noen minutter og la platen eller gryten/pannen kjøle ned

E6    Kjøling eller eksosvifte skadet - kontakt produsenten eller en kompetent ettersalgsservice. Rengjør spjeldet på huset og start maskinen på nytt.


Krav til kjele

Kokekaret må plasseres midt på det keramiske feltet, og diameteren på kokekarets bunn må ikke være større enn 30 cm, ellers kan plastrammen deformeres.