Vispen sliter med å vispe krem/eggedosis/eggehviter

Probaker dobbel visp skal aldri brukes på hastigheter høyere enn 70% da en ved høyere hastigheter enn dette kan risikere å slå luften ut heller enn å vispe inn luft. 


Ellers anbefaler det å følge mengder, hastigheter og tider som gitt i brukermanual for et godt resultat:


 


Bollen er løs når den er montert.

MULIG ÅRSAK

A: Manglende gummiring på sokkelen til bollen.

B: Bollen er ikke ordentlig festen.

C: Fett eller vann mellom bollen og sokkelen.


LØSNING

A: Fest gummiringen igjen.

B: Drei bollen med klokken til den ikke kan dreies lenger.

C: Rengjør gummiringen som beskrevet i "Rengjøringsanvisninger".


Bollen er vanskelig å feste.

MULIG ÅRSAK

Smuss mellom sokkelen og bollen.


LØSNING

Rengjør gummiringen som beskrevet i "Rengjøringsanvisninger", og rengjør sokkelen til maskinen med en fuktig klut.


Maskinen stopper under elting.

MULIG ÅRSAK

A: For tung belastning (Probaker måler kontinuerlig hvor tungt belastet maskinen er og kutter strømmen når belastningen blir for høy).

B: Motoren er overopphetet (Motoren er utstyrt med et termisk beskyttelsessystem som kutter strømmen hvis motortemperaturen blir for høy) .


LØSNING

A:

1. Sett hastigheten til 0

2. Reduser deigmotstanden ved enten å:

a. Tilsette væske

b. Fjerne en del av deigen

c. Elte ved lavere hastighet


B: Trekk ut støpselet og la maskinen avkjøle i 30 minutter før du starter den på nytt.


Vispen treffer bunnen av bollen.

MULIG ÅRSAK

Ikke nok innhold i bollen (ballongvispene er konstruert slik av høyden justeres automatisk etter innholdet i bollen. Det betyr at vispene kan berøre bunnen hvis det er svært lite innhold i bollen)


LØSNING

Tilsett mer innhold.


Maskinen vil ikke starte.

MULIG ÅRSAK

A: Av/på-bryteren ved siden av strøminntaket står i av-posisjon (O).

B: Strømledningen er ikke ordentlig tilkoblet.

C: Hodet er ikke ordentlig lukket.

D: Motoren er overopphetet.


LØSNING

A: Sett bryteren i på-posisjon (I).

B: Sørg for at støpselet er satt helt inn.

C: Lukk hodet til det låses skikkelig på plass.

D: Probaker kutter strømmen når motortemperaturen blir for høy. Trekk ut støpselet og la maskinen avkjøle i minst 30 minutter.


Hastighets-indikatorlyset blinker når maskinen slås på .

MULIG ÅRSAK

Hastigheten er ikke satt til 0 når maskinen starter.


LØSNING

Sett hastigheten til 0.


Silikonskrapen til flexi-vispen løsner.

MULIG ÅRSAK

A: Smuss eller fett i festepunktet.

B: Flexi-vispen er ikke det riktige verktøyet for tyngre deiger som gjærdeig og mørdeig.


LØSNING

A: Rengjør silikonringen og flexi-vispen grundig med såpevann eller i oppvaskmaskinen.

B: Se avsnittet som omhandler verktøy. Bruk spiralkroken hvis du er i tvil.


Dersom gummiknottene har falt av

Det er viktig at silikondelen av foten er ren og tørr før man dytter den på plass. Om man trer den inn i sporet og masserer ringen videre, vil den gli på plass.