Skal kolben bare settes rett ned i motorenhet?

Nei, denne må vris på plass.