Kaffetrakteren stopper?

Dette kan skje hvis det er kalk i maskinen. Avkalk kaffetrakteren med kafferens.


Kaffen er ikke varm nok?

Glasskannen er veldig kald. Forhåndsvarm kannen med varmt vann.


Filterholderen renner over?

Ventilen i bunnen av filterholderen er lukket.  Plasser kanne riktig under filterholderen. Kaffen er for finmalt.  Bruk filterkaffe.