Uansett hvilken innstilling den står på kverner den bønnene likt og veldig grovt

Kvernhodet er ikke satt godt nok fast. Kvernehodet må roteres en gang til. En hel rotasjon til er nødvendig.

Du må antageligvis ta i litt.


Hvilken malingsgrad skal jeg velge?

Vær oppmerksom på at alle kverner vil variere noe i kalibrering. For espresso anbefaler vi å bruke malingsgrad 5 som et utgangspunkt. Juster malingsgraden opp eller ned etter eget ønske.


Bryggemetode
Espresso
Aeropress
Dryppkaffe
Filtermalt kaffe
Franskpresset
Kokemalt
Malingsgrad
3–7
14–26
14-2822-3230-3839-41


Tilstopping av kaffekvern

Målingsgrad 1-4 kan føre til at kvernhodet tilstoppes:

Still inn kvernen til 25, og juster gradvis tilbake til ønsket malingsgrad mens motoren kjører med bønner i koppen. Dette vil fjerne tilstopping av kvernhodet. Maskinen tilstoppes selv ved de fineste malingsgradene, avhengig av type bønner, slitasje og kalibrering fra fabrikk. Slik finner du den beste malingsgraden før tilstopping: Senk malingsgraden gradvis til kvernhodet tilstoppes. Hvis den tilstoppes ved malingsgrad 3, skal malingsgrad 4 regnes som den fineste malingsgraden.Det er vanskelig å justere til finere malingsgrader
    

Knuste bønner kan sette seg fast i kvernhodet.  La motoren kjøre mens du justerer til en finere malingsgrad.


Hvordan rengjøre kvernen?

For å rengjøre kvernen vrir man rundt toppen til den går å ta bort, se video under.