Støy ved oppstart, skal det være sånn?

Ja, denne ha en pumpe som starter ved oppstart og ved slutt. Dette for å trakte vannet raskt igjennom og tømme trakter for vann i systemet etter bruk.


Slår seg av etter 40 minutter?

Ja, det gjør den. Kan ikke velges bort.


Maskinen virker ikke?

Sjekk om av/på bryter på siden (under platen på venstre side) er slått på.


Hvor mange watt har WSP-2A?

1840W


Ulyd i kaffetrakteren

Når det gjelder «ulyd» fra trakteren, så er det lyd fra en pumpe som er i trakteren. Vi har konstruert trakterne med en liten «ekstra» pumpe for å sikre rette verdier på temperatur og traktetid, siden dette er parametere som er med å avgjøre hvor god og varm kaffen skal bli. (Disse er i henhold til ECBC sine krav for godkjenning av kaffetraktere)

Denne lyden vil bedre seg etter hvert som pumpen «kjøres inn» og at du ikke vil merke noen vesentlig «ulyd» fra den fremover.